Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem DUST KEEPER postřik na podlahy, 5l

CarSystem DUST KEEPER postřik na podlahy, 5l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS149341
Dostupnost Skladem
Běžná cena 975,26 Kč
806,00 Kč bez DPH
Cena 828,85 Kč
685,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 24,00 Kč!
Dust Keeper je vodou ředitelný postřik na podlahy kabin a používá se ke zvýšení kvality lakování snížením prašnosti ve stříkací kabině. Výrobek se nastříká rozprašovačem ve slabé vrstvě na podlahu kabiny. Možno použít i na rošty.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 

Zatím žádné příspěvky
CS držák pro MultiStrain sítka předchozí produkt CarSystem DUST KEEPER postřik na podlahy, 5l  další produkt CS Dust Needle, držák na jehly, sada, 10 jehel a 1 držák
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů