Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Příprava před lakováním SprayMax odstraňovač silikonu na vodní bázi 400 ml

SprayMax odstraňovač silikonu na vodní bázi 400 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680094
EAN kód 4015962854765
Dostupnost Skladem
Běžná cena 281,98 Kč
233,04 Kč bez DPH
Cena 225,59 Kč
186,44 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 177,12 Kč
12 a více 10% 167,79 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!
Video k produktu

odstraňovač silikonu na vodní bázi,odstranuje z povrchu chlor a mineralne soli

Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02
· Signální slovo Nebezpečí
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
SprayMax odstraňovač silikonu 400 ml předchozí produkt SprayMax odstraňovač silikonu na vodní bázi 400 ml 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů