Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem ETCH základová barva Spray, 400ml

CarSystem ETCH základová barva Spray, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS143028
Dostupnost Skladem
Běžná cena 235,95 Kč
195,00 Kč bez DPH
Cena 197,23 Kč
163,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!

Speciálně vyvinuta pro opravy hliníkových částí aut. Má vynikající přilnavost na všechny ocele, pozinkované a hliníkové povrchy. Lehko se aplikuje a rychle schne. Lze použít jako přilnavostní základ na ocelové, pozinkované a hliníkové povrchy, vhodné pro bodové opravy a lakování malých dílů.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.

Zatím žádné příspěvky
CS Dust Needle, držák na jehly, sada, 10 jehel a 1 držák předchozí produkt CarSystem ETCH základová barva Spray, 400ml  další produkt CS Jemný silikonový odstraňovač, 5l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů