Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Sprej na nárazníky, černý, 400ml

CarSystem Sprej na nárazníky, černý, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS142821
Dostupnost Skladem
Běžná cena 229,90 Kč
190,00 Kč bez DPH
Cena 151,25 Kč
125,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 4,00 Kč!

Černý nebo šedý sprej určený na nárazníky, pro opravu plastů a plastových částí automobilů a na zlepšení vzhledu způsobeného povětrnostními podmínkami či poškozením. Může být použitý na následné umělohmotné povrchy (PP, PPEPDM, ABS). Je vhodný pro opravu plastů a plastových částí. Originální struktura zůstává nezměněna. Může být aplikován přímo na plast bez přípravy podkladů, díky speciálním přísadám. Umožňuje rychlé a jednoduché stříkání i velkých ploch. Má výbornou kryvost, profesionální šíři paprsku a jeho používání je ekonomické (úspora materiálu).

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 2-Methoxy-1-methylethylacetát butan-1-ol 

Zatím žádné příspěvky
CS Spotblender, rozstřiková přísada, 1L předchozí produkt CarSystem Sprej na nárazníky, černý, 400ml  další produkt CS Sprej na vytvoření struktury, černý, 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů