Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Smart repair Oprava plastů Vteřinové gelové lepidlo 20 g

Vteřinové gelové lepidlo 20 g

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-IAG20
Dostupnost Skladem
Běžná cena 262,57 Kč
217,00 Kč bez DPH
Cena 236,31 Kč
195,30 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!

Vteřinové gelové lepidlo (IAG 20) umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů (kov a plast). Může být také použito pro dřevo, papír, kůže a tkaniny.  

  • Pro všechny povrchy.
  • Střední viskozita.
  • 1K produkt.
  • Vytvrzuje se při běžné pokojové teplotě.
  • Určeno pro montáž OEM
Prvky etikety (CLP):
Piktogram pro označení rizika:
Signální slovo:
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Způsobuje podráždění kůže.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacího ústrojí.
Doplňkové informace
EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Během několika vteřin slepuje kůži a oči. Skladujte mimo dosah dětí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Prevence
P261 Nevdechujte výpary.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranu očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Reakce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Po dobu několika minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je zasažená osoba používá a pokud je to možné provést. Pokračujte ve vyplachování očí.
P337+P313 v případě, že podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Likvidace
P501 Likvidace odpadů a zbytků výrobku musí být prováděna v souladu s požadavky místních úřadů.
Zatím žádné příspěvky
Tmel oprava plastů SLOW 50ml předchozí produkt Vteřinové gelové lepidlo 20 g 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů