Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Autokosmetika Strojní/ruční vosk 1 l

Strojní/ruční vosk 1 l

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-MHW10
Dostupnost Skladem
Běžná cena 949,85 Kč
785,00 Kč bez DPH
Cena 854,87 Kč
706,50 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 25,00 Kč!
Video k produktu

S pomocí vosku pro ruční nebo strojní nanášení dlouhodobě ochráníte lak nebo leštěný povrch.

Dostupný v 0,5kg (MHW 05) a 1,0kg (MHW 10) balení.

  • Ruční nanášení: rozetřete vosk pěnovou podložkou (POL 33) nebo měkkou utěrkou, ideálně z mikrovlákna, ponechte po dobu několika minut schnout a následně setřete nadbytečné zbytky vosku čistou utěrkou z mikrovlákna.
  • Strojní nanášení: naneste vosk na povrch při středních otáčkách a pomocí měkké lešticí podložky a poté setřete zbytky vosku utěrkou z mikrovlákna. Vosk má grapefruitovou vůni.
Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte .
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.
Zatím žádné příspěvky
Strojní/ruční vosk 0.5 l předchozí produkt Strojní/ruční vosk 1 l  další produkt Suché mytí 5 l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů